Assistentes

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur van de huisarts. Zij weet antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en adviezen.

De assistente is goed opgeleid, werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en heeft instructies van de arts om de hulpvragen goed op urgentie te kunnen beoordelen. Wij willen u vragen om voor uw eigen veiligheid de vragen die de assistente u stelt te beantwoorden. Verder zal zij ook vragen stellen om een inschatting te kunnen maken of het een enkele (10 minuten) of dubbele afspraak (20 minuten) moet zijn.

Daarnaast kunt u ook bij de assistente terecht voor bijvoorbeeld:

  • Bloeddrukcontrole, inclusief 24 uurs bloeddrukmeting
  • Urineonderzoek
  • Injecties toedienen
  • Oren uitspuiten
  • Wratten aanstippen
  • Hechtingen verwijderen
  • Wondcontroles
  • Enkels tapen
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker