Er is een landelijk tekort aan griepvaccins.

Oss 15 oktober 2020

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er is een landelijk tekort aan griepvaccins.
Veel meer mensen dan verwacht hebben dit jaar er voor gekozen om de griepvaccinatie te nemen.
Een toename van vraag was verwacht, zowel door landelijke partijen te weten de SNPG, Stichting Nationaal Programma Grieppreventie, de regering, als door de lokale huisartsen.

De overheid heeft op de verwachte toename van vraag geanticipeerd en heeft extra vaccins laten produceren. Ook wij, de huisartsen, hebben meer vaccins besteld.

Echter de vraag overstijgt de verwachting. Dit heeft er toe geleid dat wij een dringend beroep hebben gedaan om met spoed een nalevering van extra vaccins te verkrijgen. Echter deze vaccins blijken momenteel landelijk niet beschikbaar te zijn. Dit is niet eerder voorgekomen!
Extra vaccins zijn in productie maar zullen naar verwachting pas in december beschikbaar zijn.
Dit is pijnlijk en voelt als onrecht voor u. Maar het is niet anders.

Door de corona epidemie heeft de griep- en pneumokokkenvaccinatie een zeer zorgvuldige voorbereiding gekend om aan de veiligheid te kunnen voldoen. Het is dan erg zuur, ook voor ons, dat door overmacht we niet kunnen voldoen aan de vraag. We snappen dat dit vervelend is en dat u hierover ontstemd kunt zijn.

We hopen dat het volgende troostend is.
We zijn dit jaar vroeg met vaccinaties. Een vaccin is ongeveer 6 maanden werkzaam. Veel huisartsenpraktijken starten de griepvaccinaties pas in de loop van november. Griep treedt in het algemeen vooral op in de maanden januari, februari en maart. De maatregelen die worden genomen om de infectiekans op corona te verminderen zal als bijeffect hebben dat er minder verspreiding is van het griepvirus. Een vroege griepepidemie zal daarom niet optreden. We verwachten in december nog op tijd te zijn met vaccineren. U wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Wellicht ten overvloede. Het griepvaccin geeft geen enkele bescherming tegen het corona virus.

We hopen op begrip.

Huisartsenpraktijk Ussen,

  1. Hermans, J. Figaroa-Duinhoven, P vd Langenberg, B. Balvers, H. van der Graaf, E. Piek