Klachten

Wij hopen op een prettige samenwerking. Mochten er desondanks klachten of misverstanden zijn, dan stellen wij het op prijs als u dit kenbaar maakt bij de eigen huisarts. Mocht u dit niet willen, dan kunt u een afspraak maken bij onze klachtenfunctionaris. Ook is het mogelijk een klachtenformulier in te vullen via deze link.

Wanneer u een officiële klacht wilt indienen kan dat bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, www.skge.nl

Contactgegevens:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg 
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
(maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en
vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)
info@skge.nl