Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is erop gericht dat diegene die met persoonsgegevens van anderen werken, nog meer alert zijn op de bescherming hiervan. Ook moet er een privacyverklaring in de organisatie aanwezig zijn, zodat het inzichtelijk is hoe de organisatie met privacygevoelige informatie omgaat.

De privacyverklaring kunt u via deze link inzien.
Privacyverklaring

Verder bent u als patiënt gerechtigd om inzage te hebben in gegevens uit uw dossier. Hiervoor moet u dan wel schriftelijk een aanvraag doen via deze link.
Aanvraagformulier medische gegevens

Wij kunnen alleen medische informatie uitwisselen met derden (dit is ieder ander dan de persoon zelf) na schriftelijke toestemming of mondeling op het spreekuur gegeven toestemming van de persoon zelf. Dit geldt natuurlijk niet voor kleine kinderen, maar wel al vanaf de leeftijd van 16 jaar!

Vindt u het net als wij belangrijk dat de hulpverleners die u behandelen goed van uw medische situatie op de hoogte zijn. Dan kunt u als u dat nog niet heeft gedaan, toestemming geven dat (alleen de relevante medische gegevens) gedeelt kunnen worden via het LSP (landelijk schakelpunt). Via onderstaande link:
Ik geef toestemming aan mijn huisarts

In de (nabije) toekomst zullen er mogelijkheden komen voor patiënten die dit op prijs stellen, om via een DIGI-D beveiligde verbinding hun eigen dossier deels in te kunnen zien.