Versnelde boostercampagne 60+

In de media wordt gesproken over een versnelde boostercampagne door de huisartsen voor de groep 60+.

Update 21 december 17:00
Vanwege de continue veranderingen in het beleid is het ons niet gelukt om in 2 dagen alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor deze boostercampagne.

Wij willen u vragen om niet te bellen naar de huisartsenpraktijk.
Dat gaat ten koste van de huisartsenzorg.

Voor informatie over het boostervaccin verwijzen wij u naar www.coronavaccinatie.nl.
Ook kunt u met vragen terecht bij het landelijk publieksinformatienummer van de overheid:
0800 – 1351 bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Afspraak maken boostervaccin GGD

U kunt een afspraak maken bij de GGD als uw geboortejaar aan de beurt is.
Doe dit online via het afsprakenportaal van de GGD.
U hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief van het RIVM.
Uitleg over het maken van een online afspraak vindt u hier in het stappenplan.

Maakt u liever telefonisch een afspraak bij de GGD? Wacht dan op de uitnodigingsbrief.
Heeft u de uitnodigingsbrief ontvangen, dan kunt u uw afspraak telefonisch inplannen.
Deze telefoonlijnen zijn iedere dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.